úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


bezpečnostní desatero


pouť


Poutní slavnost, která je u příležitosti svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, se v naší obci poprvé uskutečnila 11. června 1994.

Při této příležitosti byla opravena střecha kostela v celkové částce 1,200 tisíc. Na financování se podíleli sbírkou bývalí a současní obyvatelé žijící mimo naši republiku (SRN, USA, Francie, Rakousko, Austrálie, Nový Zéland…) a místní občané. Proběhla oprava a osvětlení věžních hodin, výměna okapů - obě akce financované z prostředků obecního úřadu. Od té doby se pořádá poutní slavnost každoročně. Výjimkou byl rok 1998, kdy v obci probíhala výstavba kanalizace a obec byla jako staveniště.
Slavnost je vždy zahájena bohoslužbou pana Pátera Petra Fořta v místním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně ve Stříbrné.


Po ukončení bohoslužby slavnost pokračuje bohatým programem. Stalo se již tradicí, že zde k tanci a poslechu hraje dechová hudba „Horalka“ pod vedením kapelníka pana Josefa Novotného

 

Obec Stříbrná 2001-19©