úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


oprava mostu M1
z dotace MMR


bezpečnostní desatero


Vypočet věcného břemene/služebnosti


Varianta č. 1
Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům
Druh věcného břemene: služebnosti - počítané z nájemného
Ocenění se provede podle § 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu.
Kanalizační přípojka:
    Výměra: 1,00 m2
    Jednotková cena: 10,- Kč/m2/rok
    Obvyklé nájemné: 1,00 m2 * 10,- Kč/m2/rok = 10,- Kč/rok

Stupeň omezení vlastnického práva: 100 %
10,- Kč/rok * 100 % = 10,- Kč

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 10,- Kč
Věcné břemeno na dobu neurčitou.
Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let
10,- Kč * 5 let = 50,- Kč

Ocenění věcného břemene činí = 50,- Kč


Varianta č.2
Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům
Druh věcného břemene: služebnosti - oceněné paušální částkou
Hodnota věcného břemene se stanovuje dle § 16b odst. 5) zákona č. 151/97 Sb. na jednotnou částku:        10 000,- Kč

Ocenění věcného břemene činí = 10 000,- Kč


Na 4. ZO 31.1 2019 , usnesení č. 23/19 schválena varianta č.1 - 50,-kč/m2

 

Obec Stříbrná 2001-19©