úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


oprava mostu M1
z dotace MMR


bezpečnostní desatero


CzechPoint


Od 1 ledna 2009 je možné na Obecním úřadě ve Stříbrné využít služeb Czech POINT

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou

Co poskytuje Czech POINT:
poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:
katastr nemovitostí
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
rejstřík trestů

Postup vydání ověřeného výpisu:

Předtím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho vyhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou (Správní poplatek: 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další i započatou stránku). Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti do pokladny OÚ.

Budoucnost služeb Czech POINTu
Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINT by také měl umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Služby Czech POINT budou moci využívat i firmy.

POZOR!
Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.
Více na
www.czechpoint.cz


 

Obec Stříbrná 2001-20©