úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

zastupitelstvo obce


Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 9.
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru.
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontakty:
Jana Kortusová, starostka, tel. 724 005 252, e-mail: starostka@stribrna.cz
Ing. Karel Bělohlávek,místostarosta (neuvolněný), tel. 724 179 833, e-mail:
místostarosta@stribrna.cz

Ing. Štěpán Budaházy, zastupitel (předseda finančního výboru)
budahazy@seznam.cz

Mgr. Šárka Štěříková, zastupitelka
sarinkab@seznam.cz

Josef Kysela, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
josef.kysela@volny.cz

Karel Hlavsa, zastupitel
hlavsa.kaja@seznam.cz

Günter Fischer, zastupitel (předseda komise pro kulturu a sport)
gunter.f@seznm.cz

Petr Janáček, zastupitel
janysjanda@seznam.cz

Stanislav Buřil, zastupitel
stribrnaci@centrum.cz
 

Obec Stříbrná 2001-19©