úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


rozpočet 2004 - příjmy

ROZPOČET OBCE STŘÍBRNÁ NA ROK 2004
Příjmy paragraf položka Kč v tis.
Daň - z příj.fyz. osob ze závis činnosti - 1111 520
        - z příj.fyz. osob ze sam. výd. činnosti - 1112 200
        - z příj.fyz. osob z kapit.výnosů - 1113 35
        - z pří. právnických osob - 1121 570
        - z příjmů práv. osob za obce - 1122 100
        - z přidané hodnoty - 1211 900
        - z nemovitostí - 1511 380
Poplatky - správní - 1361 2
               - ze psů - 1341 7,5
               - za rekreační pobyt - 1342 20
               - za užívání veřej. prostranství - 1343 5
               - z ubytovací kapacity - 1345 15
Dotace -  ze SR - 4112 5,66
            - ostatní  (zaměstnanci ÚP) - 4116 290
            - invest. dotace se stát.fondů - 4213 491,46
Pronájem vodovodu 2310 2132 335
Tělovýchova - příjem z pronáj. vleků 3419 2139 10
Bytové hospodář. - pronájmy bytů 3612 2132 65
                             - z prodeje nem. (Loss, Gössl) 3612 3112 55
Komun.služby - z pronáj. ostat.nem. 3639 2132 133
                        - z prodeje pozemků 3639 3111 500
                        - z prodeje ostat nemovit. 3639 3112 1000
                        - z rodeje ostat. majetku (VS3) 3639 3113 6
Příjmy z poskyt.služeb – odvoz PDO 3722 2111 114
Příjmy z pronájmu pozemků 3745 2131 30
Příjmy z úroků 6310 2141 30
Příjmy z min. let - z poskyt. služeb a výrobků 6409 2111 1
                           - z prodeje zboží 6409 2112 3
                           - z pronájmu pozemků 6409 2131 1
                           - z pronájmu ostat. nemovit. 6409 2132 192
                                    - nekapitál.přísp.,náhr. (spl. MěÚ Krasl.) 6409 2324 240
                           - ostatní nedaňové příjmy 6409 2329 147
Celkem příjmy     6403,62

 

Obec Stříbrná 2001-18©