úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  autor stránek
 

Volby

CzechPoint

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Boris Jirsík - telefon: 352/686938, mobil: 724 005 252
Boris Jirsík
starosta obce

Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


veřejný rozpočet


knihovna


Místní knihovna Stříbrná sídlí v budově obecního úřadu ve Stříbrné č. p. 670.
Knihovnice: Milena Kaftanová
Provozní doba: Čtvrtek 15.00 – 18.00 hodin

Historie

První řád klementinské knihovny v Praze z roku 1782

Nikdo nevycházej tajně přes práh,
ani se nedotýkej skříní.Kterou knihu
si přeješ, požádej o ni, při používání
zachovej ji v čistotě.
Nesekej tedy do ní ani nebodej ani ji
značkami nepíchej.
Zakládat záložkami a cokoli vypisovati
měj dovoleno.
Nepokládej se na ni a při vypisování
neklaď papír na ni.
Inkoust a posýpátko drž daleko vpravo.
Ticho zachovávej a hlasitějším čtením
druhé neruš.
Při odchodu knihu zavři, malou odevzdej
do rukou, velkou nechej na stole,
upozorniv na to správce.
Neplať nic, bohatší odejdi, častěji opět
přicházej.

Obecní knihovna ve Stříbrné byla založena v květnu 1946 a čítala 50 knižních svazků. Z nezjištěných příčin knihovna v roce 1949 shořela se všemi svazky. Od roku 1950 až do roku 1960 není o knihovně v místní kronice žádný záznam.

Knihovníci:
1946 – 1949 Bedřich Podřický
1960 Marie Přibová
V. Háčková;
1965 – 1967 Hana Vojtěchová a Heidi Sembolová
1967 – 1972 Hana Vojtěchová
1972 – 1974 Heidi Lipavská
1974 – 1976 Stanislava Felendová
1977 – dosud Milena Kaftanov
á

Statistika

.

2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

počet čtenářů

23

25

17 19 33 30 25 21 22 20 22 19 23

z toho dětí

9

7

4 7 15 15 11 5 5 4 3 2 2

počet výpůjček

486

360

452 517 1140 969 776 533 652 540 537 470 510

z toho beletrie - dospělí

134

213

240 274 401 334 339 280 398 443 447 420 450

naučné - dospělí

100

33

37 36 359 319 249 65 63 31 38 45 42

beletrie - mládež

120

100

121 117 258 234 118 152 126 47 47 12 16

naučné - mládež

26

14

4 15 122 82 70 36 65 19 56 7 2
periodika

-

-

50 75 0 167 0 0 0 0 - - 0
veřejný internet

-

-

- - - - 2 4 7 12 16 6 0

Celkem návštěvníků

134

85

98 94 188 184 168 129 180 152 140 116 111

Současnost

Od 12. 2. 1997 je zřizovatelem OÚ Stříbrná. Od r. 2007 je podepsána smlouva s MK Sokolov, která zajišťuje tzv. výměnný fond o nákupu, zpracování a distribuci knižního fondu. Knihovna disponuje přibližně 2.200 svazky beletrie, naučné literatury a časopisy. Knihy jsou průběžně obměňovány, časopisy jsou od místních obyvatel.
Knižní fond je rozdělen do dvou oddělení - oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti a mládež.
V posledních letech značně klesl počet čtenářů. Podmínkou pro zapůjčení knih je průkaz totožnosti (občanský průkaz), za děti se zaručují rodiče nebo právní zástupce. Registrační poplatek nebyl zaveden.

Čtvrtletně se koná výstavka knižního fondu s určitým tematickým zaměřením.

Internet

Od 1. ledna 2006 je v místní knihovně k dispozici počítač s přístupem na internet pro veřejnost zdarma.

Přístupný je každý čtvrtek, kdy je knihovna otevřena, tj. od 15.00 do 18.00 hodin.

Použití mimo tuto dobu je potřeba se domluvit s pracovnicemi obecního úřadu.

Odkazy
Městská knihovna Kraslice,
http://www.mk-kraslice.cz/ Dukelská 1128, Kraslice, tel. 352 606 511 – 513, fax: 352 606 516, výpůjční pult: 352 606 514
Městská knihovna Sokolov:
http://www.mksokolov.cz/ Zámecká 1, Sokolov, tel. 352 622 505, 359 808 415, fax: 352 661 984
Knihovny v ČR:
http://www.knihovna.cz/ (seznam všech knihoven v ČR připojených na internet)
Národní knihovna ČR: http://www.nkp.cz/

Rozpočet
2013
Na základě smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů uzavřené mezi Obcí Stříbrná a Městskou knihovnou Sokolov na provoz Místní knihovny ve Stříbrné.

Mzdový fond a náklady na zdravotní a sociální
pojištění pro pracovníka místní knihovny ----

Mzdový fond a náklady na zdravotní a sociální
pojištění pro pracovníka MK Sokolov ----
Knihovní fond (knihy a periodika) 6 500 Kč
Provozní náklady (fólie, tiskopisy…) 500 Kč
Náklady na dopravu (rozvoz knih) ----
Rozpočet celkem 7 000 Kč

Pro děti
Smajlíci a jejich význam
:-) Úsměv, veselý výrok. Často též jen :)
:-D Smích.
:-)) Velký smích. Stupňuje se :-)))))
:-I Pch, no a co?
:-/ Rozladěnost, skepse :\
:-( Smutek, něco mě mrzí, štve
:-< Velký smutek.
:'-( Brečím
:'-) Pláč štěstím
;-) Joke (vtip), "já to tak nemyslím" výrok
:-| Nic moc

Odkazy
Alík – dětský web
http://alik.idnes.cz/

Bobřík - nápady
http://www.bobrik.cz/art_list.php/rub/42

E-zavináč – web od dětí pro děti
http://www.ezavinac.cz/

Jablko – pohádky, hádanky, zajímavosti
http://www.jablko.cz/

Pro šikovné tvořivé lidičky – nápady, pro radost a zábavu
http://www.brydova.cz/

Samík
http://www.samik.cz/

Linka bezpečí – pomoc dětem v nouzi
http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp?idk=393


 

Obec Stříbrná 2001-14©