úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  autor stránek
 

Volby

CzechPoint

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Boris Jirsík - telefon: 352/686938, mobil: 724 005 252
Boris Jirsík
starosta obce

Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


veřejný rozpočet


společenská kronika


Tuto činnost zajišťují pracovnice obecního úřadu

Při významných kulatých narozeninách 50. 55. 60. a 65. let se zasílá oslavencům písemné blahopřání.
Od věku 70. let do věku 79. let věku se oslavencům každoročně zasílá srdečné blahopřání.
Od věku 80. let výše je osobní návštěva starosty a místostarosty s přáním a malým dárkem.

Při narození děťátka je rodině zasláno blahopřání s malým dárkem.
K úmrtí je přímým pozůstalým zaslána písemná kondolence.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výše finančních prostředků na nákup:

a) při narození občánků - dárek ve výši 300,-Kč na jedno dítě

b) při životních jubileích
při příležitosti oslav narozenin 80. let a více - dárek a kytku v celkové výši 300,- Kč na osobu při příležitosti oslav narozenin 90. let a více - dárek a kytku v celkové výši 500,- Kč na osobu

c) při pořádaných akcích pro děti a důchodce
při příležitosti pořádané akce odpoledne pro důchodce - občerstvení ve výši 50,- Kč na osobu
- hudba 500,- Kč až 1000,- Kč
při příležitosti pořádaných akcí pro děti (MDD, Mikulášská nadílka…) - občerstvení ve výši 50,-Kč na dítě

 

Obec Stříbrná 2001-16©