úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  autor stránek
 

Volby

CzechPoint

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Boris Jirsík - telefon: 352/686938, mobil: 724 005 252
Boris Jirsík
starosta obce

Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


společenská kronika


Tuto činnost zajišťují pracovnice obecního úřadu

Při významných kulatých narozeninách 50. 55. 60. a 65. let se zasílá oslavencům písemné blahopřání.
Od věku 70. let do věku 79. let věku se oslavencům každoročně zasílá srdečné blahopřání.
Od věku 80. let výše je osobní návštěva starosty a místostarosty s přáním a malým dárkem.

Při narození děťátka je rodině zasláno blahopřání s malým dárkem.
K úmrtí je přímým pozůstalým zaslána písemná kondolence.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výše finančních prostředků na nákup:

a) při narození občánků - dárek ve výši 300,-Kč na jedno dítě

b) při životních jubileích
při příležitosti oslav narozenin 80. let a více - dárek a kytku v celkové výši 300,- Kč na osobu při příležitosti oslav narozenin 90. let a více - dárek a kytku v celkové výši 500,- Kč na osobu

c) při pořádaných akcích pro děti a důchodce
při příležitosti pořádané akce odpoledne pro důchodce - občerstvení ve výši 50,- Kč na osobu
- hudba 500,- Kč až 1000,- Kč
při příležitosti pořádaných akcí pro děti (MDD, Mikulášská nadílka…) - občerstvení ve výši 50,-Kč na dítě

 

Obec Stříbrná 2001-16©