úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


bezpečnostní desatero


kronika 2004


Rok 2004

5. a 6.11. VOLBY – Voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje se účastnilo v naší obci celkem 22,77 % občanů. Z 382 zapsaných voličů bylo volit 87 voličů. V naší obci zvítězila ODS se 43 hlasy, 2. skončila KSČM s 22 hlasy a na 3. místě ČSSD s 12 hlasy.
5. 11. Přihlásila se paní zima. Došlo k ochlazení a začal poletovat první sníh, který ale neměl dlouhého trvání.
30. 10. Tímto dnem bylo zahájeno v budově obecního úřadu a ve dvou bytových domech (čp. 376 a 442) v majetku obecního úřadu plynové vytápění.Do všech bytových jednotek bylo vedení plynu hrazeno z obecních peněz, kotle si musejí nájemníci zakoupit. Obecní úřad kotle koupil, nájemníci je budou v pravidelných splátkách obci splácet.
18. 9. Konal se již IV. ročník dobročinné akce „Srdce slabším“. Celkový výtěžek ze vstupného a prodeje výrobků postižených dětí ve výši 4.600,- Kč a příspěvek obecního úřadu 3.000.- Kč šel postiženým dětem v regionu.
7. 9. Byly poprvé spuštěny nové internetové stránky naší obce. Změnil se jejich vzhled a současně byla provedena lepší orientace a přístupnost pomocí vyhledávače.
srpen Obec nechala opravit a vyspravit:
Místní komunikaci Na Roli                      308 640
Oprava krytu mostu u samoobsluhy          95 750
Oprava rýhy po Telecomu                        44 623
Parkoviště u OÚ                                     64 651
Cena celkem                                        513 664
DPH 19 %                                             97 596
Cena včetně DPH                                 611 260
červenec - srpen Tak jsme se dočkali – hlavní komunikace, která je majetkem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, má nový kabát. Silnice Kraslice – Stříbrná už je bez děr a propadlin. Opravu a nový povrch provedla firma ALGON PLUS, a. s. dopravní a inženýrské stavby Cheb.
19. 6. Konala se již tradiční XI. pouť. Opět zahrála dechová hudba Horalka a vystoupily mažoretky z Chebu. Další program byl bohatý. Návštěvníci poutě se mohli občerstvit u stánků.
červen Byla zahájena oprava (zatrubnění) náhonu pod bývalou MŠ, který je v dezolátním stavu. Opravu provádí firma VOSS s.r.o. Sokolov.
10. červen Zasedala výběrová komise ve složení starosta Boris Jirsík, místostarosta Mgr. Libor Bříza, stavební dozor Vladimír Havlík, zastupitelé: Václav Němec a Andrea Lipavská. Proběhlo hodnocení a výběr dle jednotlivých nabídek, které byly celkem od tří firem.
Výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce schválit pro výstavbu této části kanalizace firmu JV-stavební a obchodní společnost, s.r.o. Rezlerova 274, Praha 10-Petrovice.
7. června Tak jsme se dočkali - KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Sokolov zahájila práce na opravě komunikace Kraslice – Stříbrná. Jako první přišly na řadu propustě pod silnicí, které byly propadlé a ucpané.
1. červen Obecní úřad dal do prodeje odznaky , na kterých je vyobrazen znak obce, který Parlament ČR schválil v loňském roce. Odznaky jsou vyrobeny v pěti barevných odstínech (pod nápisem Stříbrná je barva, bílá, černá, modrá, zelená, červená. Cena 1 kusu je 15,- korun.
30. května oslava MDD s kácením máje.
28. květen Proběhlo otevírání obálek (nabídek) k výběrovému řízení na pokračování výstavby kanalizace do horní části Stříbrné od bývalé samoobsluhy směrem pod Špičák.
22. únor I přes špatné sněhové podmínky se konal závod ve slalomu „Lišák“.O jejich dobrý a zdárný průběh se zasloužila TJ Horal Stříbrná, za což jim patří dík.
14. únor Sv. Valentýna přišel podpořit Martin Čarný Band. Oslava měla ohlas.
31. leden Konal se lyžařský běžecký závod „Stříbrná stopa“, pořádaný TJ Horal Stříbrná. Tato samolepka byla při soutěži vylepena účastníkům na lyže.
1. leden Novoroční setkání na Špičáku. Tentokrát byla veliká účast. Tato akce se setkává s velkým ohlasem. Na jejím uskutečnění se podílí obec, TJ Horal Stříbrná a KČT Krušné hory Sokolov.Jako každoročně zde byla nabídka čaje, vuřtů s hořčicí a chlebem, pamětní razítko a diplom. Foto z této akce najdete ve fotodokumentaci.
 

Obec Stříbrná 2001-19©