úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


kronika obce


Obec Stříbrná má tak jako mnoho dalších měst a obcí svou kroniku, která byla založena teprve v roce 1969. Záznamy v ní jsou však sepsány od doby vzniku obce (první písemné zmínky) r. 1601.
Od jejího založení je kronikářkou Hana Vojtěchová, učitelka základní školy. Od r. 1975 začíná kroniku obohacovat kresbami Pavel Kaftan.
Předlohou k uvedení historie byly i německé kroniky uložené v Okresním archivu v Jindřichovicích. Německá kronika je psána objektivně a poslední zápis v ní uveden končí v r. 1944 a německá školní kronika (3 díly) jejíž poslední zápis je z 5. 4. 1945. Události v ní jsou subjektivním pohledem kronikáře, což se projevilo zvláště v období 1938 - 1945.
Kronika obce (2 díly) bude i nadále vedena písemnou formou a nebude zatím převedena do elektronické podoby.
To, co se Vám nabízí na této stránce je podchycení akcí pořádaných v obci a život v obci. V žádném případě nebude nahrazovat kroniku psanou kronikářkou. Doufáme, že tento přehled doplněný fotografiemi bude stejně zajímavý jako kronika obecní.

 

 

 

Obec Stříbrná 2001-18©