úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


Volby


Volba prezidenta republiky - voličský průkaz
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím z 1. října 2012 vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.

Právní úpravu a další informace k volbě prezidenta najdete na www stránkách Ministerstva vnitra ČR pod odkazem
http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Volič, který se nebude zdržovat v době volby ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu (nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán), může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče (v jehož stálém seznamu je zapsán) o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličské průkazy vydává úřednice
Obecního úřadu Stříbrná č. p. 670, 358 01 Kraslice, e-mail:
stribrna@volny.cz
Žádosti v listinné a elektronické podobě lze doručit nejpozději do 4. ledna 2013; pro případné druhé kolo volby do 18. ledna 2013. Osobně pak lze žádost uplatnit nejpozději 9. ledna 2013 do 16:00 hodin; pro případné druhé kolo volby do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Pozvání k volbě prezidenta

Výsledky 1. kola prezidentských voleb

Výsledky 2. kola prezidentských voleb
 

Obec Stříbrná 2001-18©