úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


zastupitelstvo obce

starosta obce
Boris Jirsík

Seznam členů Zastupitelstva obce Stříbrná
a přehled výborů a komise pro volební období 2014-2018

Boris Jirsík, Č1
Mgr. Libor Bříza, Č1
Günter Fischer, Č1
Václav Němec, Č1
Antonín Kolda, Č1
Karel Hlavsa, Stříbrná harmonie
MUDr. Josef Bolen, Stříbrná harmonie
Jana Trohemčuková, Stříbrná harmonie
Ing. Pavel Tittel, SOS Stříbrná 

složení orgánů obce Stříbrná
Boris Jirsík, starosta
Mgr. Libor Bříza, místostarosta

kontrolní výbor
Ing. Pavel Tittel, zastupitel (předseda výboru)
MUDr. Josef Bolen, zastupitel (člen)
Günter Fischer, zastupitel (člen)

finanční výbor
Václav Němec, zastupitel (předseda výboru)
Antonín Kolda, zastupitel (člen)
JanaTrohemčuková, zastupitel (člen)

výbor pro životní prostředí
Antonín Koldda, zastupitel (předseda výboru)
Václav Němec, zastupitel (člen)
Ing. Pavel Tittel, zastupitel (člen)

výbor pro mládež kultur a tělovýchovu
Günter Fischer, zastupitel (předseda výboru)
 Petr Janáček (člen)
Martin Opatrný (člen)


povodňová komise
Boris Jirsík, předseda
Mgr. Libor Bříza, místopředseda
Günter Fischer, člen
Antonín Kolda, člen
Petr Janáček, člen
Ing. Pavel Tittel, člen
Soňa Kantnerová – zapisovatelka

 

 

Obec Stříbrná 2001-18©